Bilinçli Çalışma
  • Öğrenmenin Önemi Öğrenme; bilgiyi algılama, hafızaya alma, tekrar hatırlama ve kullanma sürecidir. Verimli Çalışma Teknikleri 21. yüzyıl başında eğiticilerin ve araştırmacıların en çok üzerinde durduğu konulardan biri ” nasıl öğrenmeli?...

    Nisan 28, 2018 0 120